Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

mojanazawsze
Wszyscy zgodnie orzekli, że nigdy nie będą brali ze sobą żadnych map, bo najciekawsze są podróże w nieznane.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaczoo czoo
mojanazawsze
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaczoo czoo
mojanazawsze
5268 204f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczoo czoo
0676 9292 500
Reposted fromwestwood westwood viaczoo czoo
mojanazawsze
jeśli kiedykolwiek miałeś kogoś tak bliskiego
dobrze wiesz o czym myśli się jadąc autobusem
po co śpiewa się Te piosenki
i co wymyśla się, leżąc w łóżku, tuż przed snem. ' 
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaczoo czoo
mojanazawsze
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
3945 e438 500
Reposted fromfreakish freakish viamalinowowa malinowowa
mojanazawsze
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viamalinowowa malinowowa
mojanazawsze
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viapassionative passionative
mojanazawsze

Antidotum na niepokój była temperatura Twojego ciała.

Reposted fromcLAUDettte cLAUDettte viapassionative passionative
mojanazawsze
1474 f348
Reposted fromEkran Ekran viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 12 2017

mojanazawsze
Wszystko przychodzi z czasem. Gdy na to czekasz, czekasz całe życie. A gdy przestajesz czekać, los robi ci niespodziankę i to, na co wcześniej czekałaś, po prostu się dzieje. Trochę skomplikowane.
— Pracownia dobrych myśli - Magdalena Witkiewicz
Reposted fromzoou zoou viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
mojanazawsze
Świat przestaje istnieć dla człowieka zakochanego, i to zarówno w sytuacji, gdy wszystko układa się dobrze, jak i wtedy, gdy układa się źle.
— Alice Munro, Za kogo ty się uważasz?
Reposted fromvaka vaka viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
mojanazawsze
Był też moją ostoją, a zarazem moim przeciwieństwem- pasowaliśmy do siebie idealnie. Ja byłam impulsywna i uczuciowa, on- spokojny i mądry. Czułam się przy  nim bezpiecznie zarówno psychicznie jak i fizycznie... i wiedziałam, ze mogę na nim polegać w każdej sytuacji.
— C. Watson, Chłopiec, którego nikt nie kochał
Reposted fromMerlinka Merlinka viala-lu la-lu
mojanazawsze
2232 749c
Reposted fromohshit ohshit viaczekoladowysen czekoladowysen

July 11 2017

mojanazawsze
mojanazawsze
0327 8daa 500
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaIriss Iriss

July 10 2017

mojanazawsze
Reposted fromFlau Flau vialemkove lemkove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl