Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

mojanazawsze
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viausmiechprosze usmiechprosze
mojanazawsze
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
mojanazawsze
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
mojanazawsze
Psy mają coś z aniołów. Kochają cię bezgranicznie, wybaczają wszystko, zawsze są gotowe ci towarzyszyć, nawet jeśli budzisz je w środku nocy, by zjadły z tobą pizzę – gdyby człowiek miał takie cechy, byłby aniołem. A my zamiast to docenić, mówimy: „To tylko pies”.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapikkumyy pikkumyy
mojanazawsze
A czas zmienił wszystko- uczucia, przyjaciół, problemy...
— WSZYSTKO...

June 21 2017

mojanazawsze
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viamirabell mirabell
mojanazawsze
Nigdy nie zastanawiałam się, jak umrę. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Przecież na razie nie mam nawet pojęcia, jak będę żyła.
— Haruki Murakami - Wszystkie boże dzieci tańczą
Reposted fromsaphirka saphirka viamirabell mirabell

June 20 2017

mojanazawsze
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
6512 1b3d 500
mojanazawsze
2680 3feb
Reposted frompesy pesy viaczekoladowysen czekoladowysen
mojanazawsze
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaclaudelle claudelle
9421 5e79
7090 5d43
Reposted fromget-fit get-fit viawrazliwa wrazliwa
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
mojanazawsze
2487 2034 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialovesweets lovesweets
mojanazawsze
Ten, który Cię stworzył wie również, co ma z Tobą zrobić. 
— Św. Augustyn
mojanazawsze
4912 6839 500
mojanazawsze
5561 5399 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl