Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

mojanazawsze
Ale wiesz, co osiągają cisi i pokorni? Gówno, kolego. Gówno.
— ,,Dubler"-D.Nicholls
Reposted fromaynis aynis viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
mojanazawsze
4339 8d8b 500
ohh
Reposted fromnivea nivea viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
mojanazawsze
- Daj mi trzy godziny, potem zarezerwuj przynajmniej osiem.
- Jaka skromność... zarezerwuję cały dzień.
- Następny lepiej też. Nie wiadomo czy będziesz mogła chodzić.
— Perwersje z serii "mistrz podrywu".
mojanazawsze
Jeśli człowiek w młodości jest zbyt rozsądny i nie popełnia błędów, to jest nudny.
— Haruki Murakami "Wszystkie boże dzieci tańczą"
mojanazawsze
3969 c46b
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik
mojanazawsze
mojanazawsze
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
mojanazawsze

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
8400 e520
mojanazawsze
mojanazawsze
3110 abc8

June 23 2017

mojanazawsze
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viackisback ckisback
mojanazawsze
mojanazawsze
2206 5699
Reposted frombeyooonce beyooonce
mojanazawsze
2284 4fe1 500
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen vialesbian lesbian
mojanazawsze
A kiedy przychodzi czas rozstania,nie zawsze umiesz godnie stawić mu czoła. Zanurzony w smutku, rozstajesz się z ludźmi, których kochałeś, z domem, marzeniami, porami roku... Nie trwaj w nim bezustannie. Rozstania mają swoje miejsce w twoim życiu. Są jednak chwilą, z którą musimy się rozstać, tak jak przyroda rozstaje się z jesienią, aby kiedyś znów powitać wiosnę
— M.Stolarska
mojanazawsze

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
mojanazawsze
4869 0b46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl