Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

mojanazawsze
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte viapikkumyy pikkumyy
mojanazawsze
1219 ffb3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaPatij Patij

April 29 2017

mojanazawsze
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw
Reposted fromrawwwr rawwwr viamole-w-filizance mole-w-filizance
mojanazawsze
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viapikkumyy pikkumyy

April 28 2017

mojanazawsze
1836 7672 500
ależ to prawdziwe...
Reposted fromaggape aggape viabotanyplay botanyplay
mojanazawsze
W życiu potrzebna jest wyłącznie pewność siebie, wiedza i mnóstwo bezczelności. 
— T. Canevan.
Reposted fromnirvitii nirvitii viabotanyplay botanyplay
mojanazawsze
4316 2b3d
Reposted fromaniczorka aniczorka viabotanyplay botanyplay
mojanazawsze
„Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza”.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromeruannalle eruannalle viabotanyplay botanyplay
mojanazawsze
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtwice twice viabotanyplay botanyplay
6536 d968
mojanazawsze
4154 34eb
Reposted fromskatrix skatrix viabotanyplay botanyplay
mojanazawsze
2365 96d1
Reposted fromfitspro fitspro viabotanyplay botanyplay

April 27 2017

mojanazawsze
Nie hoduj w sobie więcej, niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści.
— Charles Bukowski
Reposted fromunr-eal unr-eal viabotanyplay botanyplay
mojanazawsze
1096 82e9
Reposted fromhermina hermina viabotanyplay botanyplay
mojanazawsze
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viabotanyplay botanyplay
mojanazawsze

Odpuszczanie jest łatwą częścią. Bolesne jest ruszanie naprzód. Więc czasami walczymy, staramy się, żeby było tak samo. Rzeczy nie mogą pozostać niezmienne. W pewnym momencie musisz odpuścić. Ruszyć naprzód. Ponieważ, nieważne jak bolesne to jest, to jedyny sposób, by dorosnąć.
Reposted frombanshe banshe viabotanyplay botanyplay
2463 d332 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabotanyplay botanyplay
mojanazawsze
Przez kogo zaznałeś szczęścia, przez tego też zaznasz nieszczęścia.

Błogosławiony przez bogów, kto nie przywiązuje się do nikogo.
— Emil Cioran
Reposted fromismo ismo viabotanyplay botanyplay
mojanazawsze
1044 48ee 500
Reposted fromuoun uoun viabotanyplay botanyplay
mojanazawsze
Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności.
— Coco Chanel
Reposted fromniebieskomi niebieskomi viabotanyplay botanyplay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl