Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

mojanazawsze
Dlaczego nie potrafię wyrazić swoich uczuć? Dlaczego nie potrafię-tak jak w tych wszystkich pieprzonych amerykańskich romansach-powiedzieć prosto z mostu:"Tak, KURWA, kocham Cię od roku i nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie" ?
Tak bardzo się tego boję, że wolę udawać obojętną, jednocześnie umierając w środku, kiedy słyszę o Twoich kolejnych podbojach.
— zabijcie.
mojanazawsze
Ma serce Matki Teresy i gdy trzeba, pięści chłopaka z Nowej Huty
— ŻULCZYK
Reposted fromcollarbones collarbones viaExplorers Explorers
mojanazawsze
W głębi serca i tak wiem, że spotykamy się raz jeszcze a los przypisze nam różne nowe historie. 
Reposted frompomsa pomsa viaExplorers Explorers

February 25 2017

mojanazawsze
Zapach perfum kobiety mówi o niej więcej, niż jej charakter pisma.
— Christian Dior
Reposted fromflorentyna florentyna viaHandyperson Handyperson
mojanazawsze

Nie wiem czy u mnie bardziej złamane jest serce, czy umysł.

— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromkamkas kamkas viaczekoladowysen czekoladowysen
mojanazawsze
mojanazawsze
Nie poj­miesz siły ko­biece­go uścis­ku na pożegnanie..
dopóki nie zro­zumiesz, na jak długo mu­siał wystarczyć..
— znalezione w sieci
Reposted fromtupfen tupfen viabe-awesome-today be-awesome-today
mojanazawsze
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtomowa tomowa viabe-awesome-today be-awesome-today
mojanazawsze
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
mojanazawsze
mojanazawsze
Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki.
— Haruki Murakami
mojanazawsze
Myślisz że coś się skończyło. Tylko Tobie się tak wydaje. Może minąć rok, ale może minąć miesiąc. Może minąć i parę lat. Ale serca nie oszukasz. Możesz sobie wmawiać, że to już nie ma znaczenia, "było minęło".  Ale w snach, wraca wszystko. To co dobre, to co złe. W snach tęsknisz, ciesz się... W snach jest ten KTOŚ, o kim mówimy "BYŁO MINĘŁO".  Nie minęło. To trwa, tęsknota może jest mniejsza, uczucie też. Ale jednak coś jeszcze jest.  Czasem tęsknię, czasem nawet myślę.. Co u Ciebie i zastanawiam się czy myślisz o mnie. Co u mnie i czy żyje. 
— Boże... Co ja pisze.
mojanazawsze
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viazycienaspsuje zycienaspsuje
mojanazawsze
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski

February 24 2017

mojanazawsze
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
mojanazawsze
mojanazawsze
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
mojanazawsze
2906 b73a
mojanazawsze
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
Reposted frominpassing inpassing viausmiechprosze usmiechprosze
mojanazawsze
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl