Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

mojanazawsze
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viaunni unni

October 16 2017

mojanazawsze
mojanazawsze
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viasilence89 silence89

October 12 2017

mojanazawsze
0223 4c8b
Reposted fromgket gket viadivi divi
mojanazawsze
mojanazawsze
2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viamalinowowa malinowowa

October 11 2017

mojanazawsze
Nigdy nie ufaj kobiecie, która nie lubi jeść. Prawdopodobnie jest beznadziejna w łóżku.
— Federico Fellini

October 10 2017

mojanazawsze
8946 b707 500
mojanazawsze
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
mojanazawsze
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
3022 b29c 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaahora ahora
mojanazawsze
Mieliśmy budzić się w białej pościeli, a dzieli nas więcej niż kilometry.
Mieliśmy razem być, ale podzielił nas czas, którego nie mogliśmy znieść.
Mieli nas inni za przykład, za to że można razem to wszystko przejść,
a na prostej drodze wybraliśmy inne zakręty.
mojanazawsze
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
mojanazawsze
Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"

October 09 2017

mojanazawsze

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
mojanazawsze
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovesweets lovesweets

October 08 2017

4594 3702 500

cosyrainydays:

cosy rainy days 

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viadivi divi
mojanazawsze
Reposted frombluuu bluuu viaahora ahora
mojanazawsze
Teraz tego nie widzisz, ale ten czas, to, co jest teraz, będzie jedną z najważniejszych lekcji w Twoim życiu. Nawet jeśli czasami będzie bardzo źle, nie będziesz chciała jeść, wstawać i myć się to nadejdzie dzień, kiedy zrozumiesz, że przetrwałaś to wszystko. Przetrwałaś silniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Masz w sobie moc, o której nawet nie miałaś pojęcia.
Reposted fromwaflova waflova viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl